Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?

EVET HAYIR
11 Eylül 2017 14:00
'İntihar doğal olmayan ölüm nedenleri arasında sekizinci sırada'

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Gününün de bütün dünyada insan hayatını tehdit eden intihar konusunda önemli bir farkındalık geliştirmek gayesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

İntihar hızında son 45 yılda yüzde 60 oranında artma görüldü

Dünya sağlık raporuna göre her yıl intihar nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısının 800,000’in üzerinde olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, ABD’de intihar vakalarının sıklığının 12/100000 oranında olduğunu ve doğal olmayan ölüm nedenleri arasında 8. sırada yer aldığını belirtti. İntihar nedeniyle yılda yaklaşık bir milyon kişinin yaşamını kaybettiğini ifade eden Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, intihar hızında son 45 yılda yüzde 60 oranında artma görülürken diğer taraftan ölümle sonuçlanan her bir intihar olgusuna karşılık ise en az 30 intihar girişimi ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

“İntihar davranışlarını engellemede tek başına sağlık sektörünün mücadele edeceği bir durumdan çok eğitim, hukuk, medya ve diğer sektör çalışanlarının da oldukça önemli sorumlulukları vardır” 

Birçok faktörün intihar davranışı için etken olabileceğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, depresyonun, aile içi iletişim bozukluklarının, ekonomik kayıpların, utancın ve başarısızlık gibi durumların intihar ile ilişkili bulunduğunu belirtti. Ancak bu durumların tek başlarına intihara sebep olmadığını da söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, diğer bir deyişle intihara birçok faktörün neden olabileceğini ve bu durumun son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “İntiharı önlemek tamamen mümkün değildir fakat intihar oranlarını azaltmak mümkündür. Yapılan çalışmalar intihar davranışında bulunan kişilerin çoğunlukla intihar edeceklerini doğrudan ya da bir şekilde dolaylı olarak ifade ettikleri gözlenmektedir. İntihar davranışlarını engelleme sadece sağlık sektörünün tek başına mücadele edeceği bir durum değildir. Eğitim, hukuk, medya ve diğer sektör çalışanlarının da bu konuda oldukça önemli sorumlulukları vardır.” 

İntiharı önlemede ruh sağlığı programları önemli

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’nün toplumsal duyarlılığı arttırmak için önemli bir gün olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, intihar etme eğiliminde olan ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin saptanması ve bu bireylerin tedavilerinin sağlanması için toplumun ruh sağlığı programlarına ihtiyacı bulunduğunu belirtti. İntiharı önlemek için en önemli hedeflerden birinin toplumsal ve bireysel açıdan ruh sağlığının korunmasına ve iyileşmesine yönelik ileri çalışmalar yapmak olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü’nün her yıl intihar davranışından ötürü yaşamlarını kaybedenlere değil, kaybedilen kişilerin yakınlarındaki yıkıcı etkilere ve intihardan etkilenmiş hayatlara dokunma imkânı sunduğunu sözlerine ekledi.