Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?

EVET HAYIR
11 Eylül 2017 14:52
İlk SHMYO Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirildi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 9 – 10 Eylül tarihleri arasında “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’’na ev sahipliği yaptı.

Bezmialem Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye’de ki bütün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının yönetici ve eğiticilerinin bir araya geldiği çalıştayda sağlık hizmetleri ön lisans öğrencilerinin bilgi, teknikerlik uygulama, profesyonel değer ve iletişim becerilerine yönelik davranışlarda yeterlik kazanımları tartışıldı. Çalıştayda Türkiye’de ilk kez Bezmialem Üniversitesi tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda uygulanan Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavı (OSCE) denemesi diğer üniversitelere tanıtıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Ülkemizde sağlık alanındaki yetişmiş sağlık personeli ihtiyacı halen devam etmektedir. Birçok farklı disiplinin bir arada çalıştığı sağlık sektöründe teknikerlerin önemi son derece fazladır. Bu nedenle Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda “ara” değil “ana” ve “aranan” elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Çalıştayda konuşma yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu, ölçme değerlendirme metotlarımızdaki düzenlemeler ile teorik bilgilerin profesyonel değer ve iletişim becerilerine yönelik davranışlarda yeterlilik kazanmalarını hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla 30 Mayıs 2017’de Anestezi programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerimize ilk OSCE deneme sınavını uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu, 10 ayrı istasyonda aynı sorularla smüle hastalar, maketler ve değerlendiriciler eşliğinde yapılan sınav ile öğrenciler anemnez alma, teknik beceri, problem çözme, iletişim ve davranış becerileri konularında objektif olarak değerlendirdiklerini belirtti. Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu, Bezmialem’de SHMYO öğrencilerine uygulanan ölçme değerlendirme sisteminin Kingston Üniversitesi - St George’s Üniversitesi gibi köklü üniversitelerle aynı standartlarda olduğuna dikkat çekti. 

"Yetiştirdiğimiz teknikerler ana ve aranan elemanlar olmalı"

Ölçme ve değerlendirmenin müfredatın önemli bir kısmını oluşturduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Gökçen Başaranoğlu, " Yetiştirdiğimiz ara ve aranan elemanları nasıl değerlendireceğiz ve bilgilerini nasıl ölçeceğiz bunu ele alıyoruz. Sahada aktif olarak çalışan kişilerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Avrupa ve Amerika'daki Yüksekokullarda bu sistemlerin mevcut olduğunu gördüm. Eski sistemlerden farklı olarak objektif yapılandırılmış sınavlar, öğrenci dosyaları oluşturmalarından, müfredat programlarından sınav sorusu nasıl hazırlanır bunlardan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz dönemde ilk objektif yapılandırılmış ilk sınavı Türkiye'de anestezi programında uyguladık. Öğrencilerimizde çok olumlu geri bildirimler aldık. Bu toplantı sonrası tüm Türkiye genelinde meslek yüksekokullarında da bunları uygulamayı hedefliyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz teknikerler ana ve aranan elemanlar olmalı. Sadece pratik bilgilerle donanmış insanlar olmamalı. Aynı zamanda düşünmeli, araştırmalı, araştırmalarını bilimsel platformlarda sunmalıdır. Meslek yüksekokulları ülkelerin gelişimlerinde önemli olan yerleri sahiptir. Dolayısıyla bir ülkenin kalkınması istiyorsak meslek yüksekokullarının bu kısmına da el atmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Objektif yapılandırılmış klinik ve pratik sınavın ilk olarak Bezmialem Üniversitesi'nde başladığını belirten Başaranoğlu, "Üniversitemiz, Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlattı. Diğer okullarda da bu tür sınavların yapılmasını hedefliyoruz. Çok büyük alt yapıya gereksinim yok. Burada gerçekten sevgi dolu yüreklerimiz varsa eğitim bilinciyle hareket ediyorsak bunu tüm okulların yapabileceğini düşünüyorum. Öğrenci gelişim karnelerinde yaptıkları ürünleri görecekler, proje yapacaklar, sunum yapacaklar ve çok iyi sonuçlar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.